W naszym ośrodku prowadzimy pensjonat dla koni
w 2 formach: koń może przebywać przez całą dobę
w tabunie na pastwisku/wybiegu przez okrągły rok
(chów tabunowy) lub koń ma własny boks w stajni
(chów stajenny) z codziennym korzystaniem
z pastwiska/wybiegu z innymi końmi.

Obecnie w gospodarstwie mamy około 10 ha ogrodzonych pastwisk. W ubiegłym roku posialiśmy dalsze 32 ha trawy, które również planujemy ogrodzić.

Nasi pensjonariusze mogą korzystać z infrastruktury znajdującej się w ośrodku, tj. zewnętrzna i kryta ujeżdżalnia, przeszkody terenowe „ścieżka huculska”, lonżownik (ring),  myjka zewnętrzna.

 

 

CHÓW TABUNOWY

 

Nasz tabun składa się z kilkunastu koni.

Konie żyjące w tabunie karmione są jedynie paszą objętościową (trawa na pastwisku w sezonie letnim i siano
w okresie zimowym), mają stały dostęp do wody i lizawki solnej.

W okresie zimowym konie mają do dyspozycji wiatę
o powierzchni 50 m2 oraz ogrzewane elektrycznie poidło zapewniające stale wodę nawet podczas mrozów.

Cena od 490 zł./mies.

 

 

CHÓW STAJENNY

 

Na dzień dzisiejszy posiadamy 13 pojedynczych boksów oraz biegalnię na 4 konie, które znajdują się
w 2 murowanych budynkach - stajniach.  Sukcesywnie zwiększamy ilość boksów adaptując kolejne powierzchnie budynków w naszym gospodarstwie.

Każdy boks wyposażony jest w automatyczne poidło, żłób
i lizawkę.

Konie stajenne oprócz paszy objętościowej, otrzymują paszę treściwą – standardowo jest to owies, po uprzednim ustaleniu z właścicielem możemy podawać również inne pasze i suplementy.

Konie stajenne codziennie wyprowadzane są na wspólny wybieg (w okresie letnim na trawiaste pastwisko).

Cena od 600 zł./mies.

PENSJONAT DLA KONI
02 marca 2018

tel.
667 362 968

 

email
debrznik@gmail.com

 

adres 
Dębrznik 74
58-400 Kamienna Góra

Górska Turystyka Konna i Hipoterapia
"KONIEWO" Ewa Siergiej

STRONA GLOWNA

OFERTA

GALERIA

KONTAKT